english version

Loading

Robert W. Przybyś

Robert Włodzimierz Przybyś: Professional background

Robert W. Przybyś has been “working with the body” since 1998, and has been dealing with neuro-reflex therapy since March 2007 (since 2007 reflexology has been his sole source of income). Since October 2007 he has been learning directly from Lone Sorensen. In 2010, he established the International Reflex Therapy Centre.  Since 2011 he has been one of the closest assistants to Lone Sorensen in her international projects. In 2012 he established the International Lone Sorensen Institute in Warsaw.

Training courses, diplomas, certificates, conferences, projects:

2015 (June) – four-day training course by dr. Jesus Manzanares in London in the scope of “The Science-Based Manzanares MethodTM of Reflexology” (32 hours – feet reflexology based on dr. Manzanares’ scientific research; the method has nothing to do with meridianology and traditional Far Eastern medicine; it is based on examination of subcutaneous deposits, their interpretation and arrangement of individual therapy plans).

2015 (February) – participation in three-day seminar by dr. Toshikastsu Yamamoto in Madrid: “New Scalp Acupuncture (YNSA)”; dr. Yamamoto (87) devoted several decades of his life to establish completely new maps of reflex points and zones, particularly within the head.

2014 (September) – Lone Sorensen and Polish instructors organized the International Conference “Brain and Natural Health” in Warsaw. Eminent experts from different countries presented the latest achievements in the scope of natural, non-toxic therapies affecting the Central Nervous System. The conference gathered 130 participants from 17 countries (among others: Denmark, UK, Spain, USA, Japan, Oman, Canada, and Australia). Lecturers included, among others: prof. Bui Quoc Chau and prof. Jan Talar.

2014 – courses in neuro-reflex therapy of face, feet and hands in Warsaw, course in Praxis Vertebralis in Slovenia, continued work in Oman (2 trips); July 2014 – next stage of education: instructors’ course in classic foot reflexology TCM in Barcelona from L. Sorensen, September 2014 – participated in the 1st module of the course of Dien Chan method, prof. Bui Quoc Chau (Warsaw).

2012-2013 – Robert W. Przybyś supported Lone Sorensen in organization of SorensensistemTM training courses in Slovenia and Poland; in February 2013 in Copenhagen he assisted in the “Nanopatches in Reflex Therapy” course; in April 2013 he participated in workshops (Spain) for SorensensistemTM instructors and therapists (lymphatic face drainage according to dr. Vodder, use of laser therapy and electrostimulation in neuro-reflex therapy, “Arabic Boost treatment”); in May 2013 for the first time conducted Praxis Vertebralis training course in Slovenia, in June 2013, Robert W. Przybyś with Lone Sorensen conducted course in hand reflexology in Japan, in December L. Sorensen and R. W. Przybyś in Amman (capital of Jordan).

December 2011 – June 2012 : Lone Sorensen and Robert W. Przybyś five times in Oman. The Ministry of Health of Oman, universities and other education institutions, hospitals are interested in Temprana Therapy. L. Sorensen and R. W. Przybyś conducted consultations for parents of disabled children (nearly 400 therapies are ongoing).

2011 – 2012 : organization of courses in face reflexology and Temprana Therapy conducted in Poland by Lone Sorensen.

AUTHORISATION TO CONDUCT PROFESSIONAL COURSES IN TEMPRANA THERAPY, FACE REFLEXOLOGY, PRAXIS VERTEBRALIS, SORENSENSISTEM HAND NEURO-REFLEX THERAPY – instructor’s diploma of 2010 (below); Robert W. Przybyś is the first (except Lone Sorensen) instructor of SorensensistemTM methods authorized to conduct professional Temprana courses for therapists. In connection with certain questions, explanation:  Persons who complete Temprana courses are granted the title ‘therapist’ (such title appears on the diploma – Temprana Reflex therapist – and authorises, among other things, to conduct training courses for patient’s family and friends, e.g. parents of a sick child.  SorensensistemTM instructors are those who were authorised by Lone Sorensen to conduct professional courses for therapists (Instructor in SorensensistemTM concept);

Temprana Therapy (advanced therapy for children and adults with neurological and genetic disorders, comprising much more extended face, hand and foot reflexology); students write a diploma thesis – Denmark (August 2008 – June 2009); Temprana therapists are authorised to conduct courses for patients’ families and caregivers.

SorensensistemTM Instructor Course – Spain (June 2009)

Therapy of infertility and hormonal disorders (including ‘hormonal test’) – Spain (September 2009)

Therapy of eye disorders – Denmark (February 2009)

Face therapies with consideration of dr. Yamamoto’s and dr. Wong’s methodsDenmark (autumn 2008)

Praxis Vertebralis on feet (including Micro Reflexology of Big Toe,  October 2007)Neuro-Reflex Therapy of Hands (October 2007), Praxis Vertebralis for Athletes, Japanese Cosmolifting, Reflexology in Preparation for Delivery (April 2008), Intestinal Lines on Face and Feet (July 2008), Praxis Vertebralis on the Face (mid 2009), Gold Treatment (treatment with use of 24 carat gold,  September 2009), Reflexology in Thyroid Disorders, DepressionADHD, Tibetan Neck and Head Reflexology (September 2010) – Poland/ Spain

Face and Head Reflexology (modules I-IV, teacher: Beata Sekuła – at that time instructor in SorensensistemTM Face Reflexology in Poland, 2007)

Training outside reflexology:

Classic massage – Warsaw (2nd degree professional massage course, 150 hours, 2001 – 2002)

PeLoHa massageThai massageHawaiian lomi lomi nui massage – Warsaw, Supraśl (2006-2007)

MA in History from the Catholic University of Lublin – 1995; graduate of the Faculty of Social Communication and Journalism of the Catholic University of Lublin – 1996; in the years 1998-2006 – journalist of BBC Poland.

oman2011

Muscat (Oman), March 2011: conference under the auspices of the Minister of Health of Oman (dr. Ahmad bin Mohammed Al Saeedi): Medical and Educational Convention for Parents “Neurological Disorders: A Comprehensive Approach towards Treating the Children’s Needs”, Participants: Princess Sameera Al Saud, Lone Sorensen, prof. Richard Deth, dr. Mohammad Abdul Jabbar, dr. Moussa Charafeddine and others. Assistants to Lone Sorensen:  Gamze Senbursa (Turkey) and Robert Przybyś (Poland).

dyplom

INSPIRACJE

Człowieka nie zmienia czas. Człowieka nie zmienia siła woli. Zmienia go miłość.”
(Henry Drummond)

Hindusi mówią: Gdyby Bóg chciał się ukryć, to wybrałby człowieka, aby się ukryć w nim. To jest ostatnie miejsce, w którym by człowiek szukał Boga. Trudność z większością ludzi polega na tym, że próbują się stać czymś, czym są już w swoim wnętrzu. Szukamy Boga, szukamy Go wszędzie na zewnątrz nas, uczęszczając na niezliczone wykłady, zebrania, kółka, czytając mnóstwo książek, szukając nauczycieli i kierowników, podczas gdy przez cały czas Bóg jest właśnie we wnętrzu.”
(Baird T. Spalding)

„Większość filozofów utrzymuje, że w zasadzie jesteśmy raczej istotami pozbawionymi mocy. (…) Tymi, którzy posiadają moc są: społeczeństwo, rząd, rodzice, duchowa hierarchia oświeconych mistrzów, siły zła, siły Natury… właściwie moc istnieje wszędzie tylko nie w nas. Filozofia Huny uczy czegoś zupełnie przeciwnego…”
(Serge Kahili King)

Klejnot przepadł w błocie a wszyscy go szukają.
Jedni na wschodzie, drudzy na zachodzie, jedni w rzekach, drudzy pośród kamieni.
Ale Kabir, sługa, poznał się na nim i owinął go w sercu rąbkiem płaszcza.”
(Czesław Miłosz)

Być dobrym znaczy być w zgodzie z sobą samym.”
(Oscar Wilde)

U tych wszystkich, którzy są zdolni do kochania innych, odnajdujemy postawę miłości do samego siebie.”
(Erich Fromm)

Miłość do siebie nie oznacza samouwielbienia, które jest narcyzmem, stanem, w którym brak jest podniecenia miłości. Kochać samego siebie oznacza kochać życie oraz wszystko, co żyje. (..) Bez umiłowania siebie człowiek tylko przyjmuje, a nic w zamian nie daje.”
(Alexander Lowen)

Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.”
(Jezus Chrystus)

Kochaj bliźniego swego, boś ty jest swoim bliźnim.”
(Rabindranath Tagore)

Cierpienie to sprzeciwianie się Bogu. Im bardziej się sprzeciwiasz, tym bardziej cierpisz.”
(Don Miguel Ruiz)

To, czemu się opierasz, trwa uparcie. “
(Carl Jung)

„Największym błędem w postępowaniu z chorobami jest to, że istnieją osobne lekarstwa dla ciała i osobne lekarstwa dla duszy, gdy tymczasem obydwie te sfery nie powinny być od siebie oddzielane.”
(Platon)

„Ciało nie może rozchorować się samo z siebie. (…) Gdy jesteś chory, oznacza to, że obstajesz przy czymś, czym nie jesteś w rzeczywistości, chcesz uczynić lub pomyśleć coś, co nie jest twoje. (…) Choroba, odpowiednio odczytywana i pojmowana, może stać się dla człowieka wspaniałym, osobistym nauczycielem, przewodnikiem na drodze do zdrowia i doskonalenia świadomości. (…) Tak więc klucz do twojego uzdrowienia tkwi właśnie w tobie – w twojej chęci i gotowości do przeprowadzenia pozytywnych zmian w swoim życiu.”
(Kurt Tepperwein)

„Źródłem ludzkich chorób  – fizycznych i psychicznych – jest niemożność spełnienia swoich prawdziwych pragnień. Większość ludzi nie jest świadoma lub nie nawiązała więzi ze swoimi prawdziwymi emocjami i pragnieniami, ponieważ jest uzależniona energetycznie – tak fizycznie, jak i psychicznie – od innych osób oraz ich licznych, tyranizujących powieleń w postaci ego… “
(Limor Zohar)

„Żaden lekarz nie jest w stanie pacjenta uzdrowić, jeżeli w samym pacjencie, nie dojdzie do wewnętrznych zmian. Sam pacjent jest odpowiedzialny za swój stan zdrowia i tylko on może spowodować, że organizm całkowicie wyzdrowieje. “
(Ryke Geerd Hamer)

„Zawsze mówię, że ‘nieuleczalne’ znaczy ‘uleczalne od wewnątrz’. ”
(John Demartini)

„Pamiętajmy o ile to możliwe, że każda nieprzyjemna myśl to zła rzecz, która dosłownie umieszczamy w swoim ciele. ”
(Prentice Mulford)

„Choroba to część nas samych, która chce… chce… zostać… zostać… poznana. “
(pacjentka Arnolda Mindella powiedziała te słowa tuż przed śmiercią)

„Zachód stara się stworzyć nieśmiertelność i osiągnąć szczęście wieczne głównie poprzez dobrą pracę, a ostatnio również przez rozwój psychologiczny i samowiedzę. Nasza tendencja do tego, by nie zajmować się ciałem jako takim, jest jednym z czynników wpływających na to, że kompulsywnie poszukujemy materialnego bezpieczeństwa i zdrowia. (…) Jeśli ciało nie jest zintegrowane z samowiedzą, dobrobyt i powodzenie stają się obsesją. Rozwój psychiczny bez świadomości jest jak drzewo bez korzeni.”
(Arnold Mindell)

Intelekt może stać się nieprzystępny i niewrażliwy na cierpienie, ale miłość tego nie zdoła; intelekt potrafi zawsze wycofać się i zabezpieczyć; może być wyłączny, zaborczy, osobisty lub bezosobisty. A miłości nie można do niczego przystosować, nie da się jej zamknąć w żadne opłotki i niczym zabezpieczyć.”
(Jiddu Krishnamurti)

„Przyjrzyj się swojemu ciału i porównaj je z organizmem zwierząt kierujących się naturalnymi potrzebami. Zwierzę nigdy nie jest przeciążone, napięte, poza momentami walki i lotu. Ono nigdy nie je ani nie pije czegoś, co mogłoby mu zaszkodzić. Ruchu i wypoczynku ma tyle ile potrzeba. Zwierzę ma naturalne wyczucie, kiedy i w jakim stopniu powinno wystawić się na żywioły przyrody. (…) Dzieje się tak dlatego, ponieważ zwierzęta słuchają swojego ciała i pozwalają się kierować jego mądrości. (…) Obserwuj swoje żądze, ambicje, próżności, pragnienie pokazywania siebie i podobania się innym, poczucie winy, które zagłusza w tobie głos twego ciała.”
(Anthony de Mello)

„Na własnym ciele i duszy doświadczyłem, że potrzeba mi było grzechów (…), aby nauczyć się uległości, aby pokochać świat, aby nie porównywać go z jakimś przez siebie wymarzonym, wyobrażonym światem, z wymyślonym jakimś rodzajem doskonałości, tylko zostawić go takim, jakim jest, i kochać go, i cieszyć się, że do niego należę.”
(Hermann Hesse)

Świat jest piękny, po prostu cudowny, a przebywanie tu może być bardzo łatwe, gdy miłość stanie się sposobem na życie. Możesz kochać przez cały czas. To twój wybór. Nawet jak nie ma powodu do kochania, możesz kochać, bo miłość ciebie czyni szczęśliwym. Miłość da ci pokój wewnętrzny. (…) I uświadomisz sobie, że miłość jest wszędzie.”
(Don Miguel Ruiz)

Kochająca osoba ogarnia swym uczuciem wszystko co żyje i wszystko co podtrzymuje życie. To właśnie taka miłość przedłuża proces życia ludzi, roślin i zwierząt. (…) Miłość jest reakcją wolnej osoby, której obowiązkiem, o ile jakikolwiek posiada, jest zrealizować swój potencjał.”
(Alexander Lowen)

Gdybym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał – byłbym niczym. (…) Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, choć zniknie dar języków i choć wiedzy już nie stanie. (…) Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: największa z nich jednak jest miłość.”
(Paweł z Tarsu)

Miłość zwycięży wszystko. Nie ma choroby, której by nie uleczyła miłość. Nie ma drzwi, których by nie otworzyła. Nie ma przepaści, nad którą nie byłoby mostu miłości. Nie ma ścian, których by nie zburzyła miłość. Nie ma grzechu, którego by miłość nie odkupiła.”
(z ‘Obłoku niewiedzy’)

Nie ma znaczenia czy malujesz, rzeźbisz, czy robisz buty; nieważne czy jesteś ogrodnikiem, farmerem, rybakiem czy cieślą. Jedyne co ma znaczenie, to czy wkładasz swoją duszę w to co robisz. Jeśli tak, zawsze to co tworzysz będzie miało w sobie odrobinę boskości.”
(Osho)

Wszystko czym jesteśmy, to rezultat tego, o czym myśleliśmy i myślimy.”
(Budda)

Czy uważasz, że możesz, czy też uważasz, że nie możesz, w obu wypadkach masz rację.”
(Henry Ford)

Zanim zaczniemy pomagać innym, zacznijmy najpierw sami jasno widzieć. “
(Jiddu Krishnamurti)

Bardzo wypiękniałeś, twoje oczy są znowu tak dobre i łagodne jak w dawnych czasach…”
(Hermann Hesse)

Lone Sorensen
Copyrights © temprana.pl